logo

Musikterapi


Ønsker du eller din arbejdsplads at bruge musikterapeutisk ekspertise og redskaber til at skabe fysisk, social og følelsesmæssig bevægelse?

Jeg tilbyder:

  • Musikterapeutiske forløb til institutioner og private.
  • Foredrag og undervisning om musikterapi og om musik som understøttende redskab i pædagogisk, sundhedsfagligt eller plejefagligt arbejde.
  • Supervision til musikterapeuter.

Kontakt mig for uddybning af muligheder.


Nedenfor kan du finde ”Musik til krop og samvær”; et gratis og let anvendeligt redskab, som er særligt tilrettelagt for svage ældre og andre grupper med særlige behov, og nederst på siden kan du downloade nogle af de artikler, jeg har skrevet om musikterapi.


Mere information om musikterapi findes her: Om metoderneMusik til krop og samvær

– Et bevægelsesprogram tilrettelagt for svage ældre


Musik og bevægelse er et godt udgangspunkt for samvær og fællesskab. Musikken skaber et fælles opmærksomhedsrum, hvor følelser, leg og samhørighed kan udfolde sig, og hvor den enkelte kan deltage på sin egen måde. Bevægelserne vækker de kropslige sanser og giver velvære. Et musik- og bevægelsesprogram kan således fungere som ramme for såvel sansemotorisk træning som emotionel og social medleven.


Programmet er siden første udgivelse i 2000 blevet brugt på mange plejecentre, dagcentre og andre institutioner – af pædagoger, terapeuter, sundhedsfagligt personale og frivillige – til oplivelse og oplevelse for mange. Som forberedelse anbefales det at læse introduktionen på de første sider af dette dokument til download.

Musik til krop og samvær – samlet tekst.pdf


Musikken er tilgængelig i to udgaver: én hvor instruktionen er indsunget, og én uden vokal, der kan bruges til andre bevægelser og øvelser. Udgaven uden vokal findes nederst i afsnittet.


* Musikken og materialerne må ikke anvendes til videre salg.


Øvelser oversigt:


MELODI

AKTIVITET

FORMÅL

1

Marken er mejet u. vokal

Boldspil fra midten

Vågne op og komme i gang

2

Wish Me Luck

Gang og armsving

Kredsløb

3

Jeg ved en lærkerede

Falde sammen og strække ud

Udspænding

4

Oh When The Saints

Hænder og fødder

Finmotorik

5

Når der er musik på pladsen

Dans

Samvær og kondition

6

En sjöman älsker havets våg

Nakke, skuldre, ansigt

Smidighed og afspænding

7

Fingerpolka

Dans

Samvær og kondition

8

Gå med i lunden

Trille bold på lagen

Koordination og samarbejde
Øvelser og musik:

Øvelse 1 – Melodi: Marken er mejet (3:42)

Beskrivelse

Igangsætteren står i midten, kaster bolden til de enkelte deltagere på skift. Igangsætteren siger dét, som deltageren skal gøre, dvs. hun siger grib, når hun selv kaster, og kast, når hun griber. Der kan kastes direkte eller studses i gulvet. Musikkens rytme bruges som impuls til kast. Instruktionsteksten kan synges, hvis deltagerne er friske nok til at kaste på det rette tidspunkt.

Igangsætteren skal spejle de bevægelser, som deltageren skal gøre for at kaste bolden, derved giver hun ham/hende impuls til at kaste; dvs. igangsætteren gør som om hun selv kaster en bold af sted, når deltageren skal kaste, ligesom hun løfter armene og gør som om hun slår en bold i gulvet, når deltageren skal slå bolden i gulvet.

Instruktionstekst kan evt. synges

A.
Grib den og kast den
og grib den og kast den,
grib den nu og kast den nu,
grib og kast til mig.

GENTAGES

B.
Grib den, kast til mig
grib den, kast til mig,
grib den nu og kast den nu,
grib og kast til mig.

GENTAGES

Forslag til STÅENDE ØVELSE 1

Øvelsen kan uden ændringer udføres stående.

Klik her for øvelse og lyrik

Luk

Øvelse 2 – Melodi: Wish Me Luck (2:06)

Beskrivelse

Almindelig håndfatning.
Gå-bevægelse og armsving i takt til musikken.

Alle læner sig fremover og skubber armene ind mod midten, derefter rettes op, og armene trækkes samtidigt tilbage.

Instruktionstekst

A.
Gå af sted og sving armene med,
gå af sted og sving armene med.

B.
Skub ind mod midten og træk ud igen,
skub ind og træk så ud.

Forslag til STÅENDE ØVELSE 2

Beskrivelse

Stil op i rundkreds uden håndfatning, vend kroppen mod højre, gå rundt efter hinanden og sving armene i takt til musikken. Alle vender, så de står med front mod midten, tag fat i hinandens hænder.

Alle læner sig fremover og skubber armene ind mod midten, derefter rettes op, og armene trækkes samtidigt tilbage. Efter to gange slipper man hinandens hænder, drejer mod højre og starter forfra.

Instruktionstekst

A.
Gå af sted og sving armene med,
gå af sted og sving armene med.

B.
Skub ind mod midten og træk ud igen,
skub ind og træk så ud.

Klik her for øvelse og lyrik

Luk

Øvelse 3 – Melodi: Jeg ved en lærkerede (1:51)

Beskrivelse 1. – 3. vers

A.
Udføres som beskrevet i instruktionsteksten.

B.
Man runder ryggen, bøjer sig forover og lader hænder, arme og hoved hænge nedad.

Instruktionstekst 1. – 3. vers

A.
Så stræk dig op mod loftet
spred fingrene, ja spred.

B.
Lad kroppen synke sammen
og hænge, hænge ned.

Lille ophold.
Siges: rul op, og sid almindeligt på stolen.

Beskrivelse 4. – 6. vers

C.
Brystet skydes fremad, mens armene spredes ud til siderne.

D.
Man trækker hagen ind mod brystet og holder om sig selv, som når man fryser.

Instruktionstekst 4. – 6. vers

C.
Og spred så dine arme
ud til et mægtigt rum.

D.
Så krum dig rigtigt sammen,
ja, gør dig rigtig krum.

Forslag til STÅENDE ØVELSE 3

Øvelsen kan uden ændringer udføres stående.

Klik her for øvelse og lyrik

Luk

Øvelse 4 – Melodi: Oh When The Saints (1:48)

Beskrivelse 1. – 3. vers

Hænderne holdes op foran kroppen og bevæges som beskrevet i instruktionsteksten. Ryst i takt med musikkens puls med løse fingre. Rysten stopper, og man gør sig klar til en ny tur. Tag hænderne ned og se ned mod fødderne for at signalere, at nu er det dér opmærksomheden skal hen.

Instruktionstekst 1. – 3. vers

Og hænder knyt, og fingre spred
og hænder knyt, og fingre spred,
og hænder ryste, ryste, ryste

1. og 2. vers: og sådan bli’r vi bare ved.
3. vers: og så se på tæerne ned.

Beskrivelse 4. – 6. vers

Udføres som beskrevet i instruktionsteksten.
Man stamper hurtigt og kraftigt.
Stampen stopper og man gør klar til nyt vers.
Øvelsen afsluttes her.

Instruktionstekst 4. – 6. vers

Og tæer krum, og tæer spred
og tæer krum, og tæer spred,
og så stampe, stampe, stampe

4. og 5. vers: og sådan bli’r vi bare ved.
6. vers: nu er der ikke mere ve’ed.

Forslag til STÅENDE ØVELSE 4

Øvelsen kan uden ændringer udføres stående.
Fodøvelserne udføres dog lettest siddende.

Klik her for øvelse og lyrik

Luk

Øvelse 5 – Melodi: Når der er musik på pladsen (2:43)

Beskrivelse

(For hvert vers stiger tempoet en lille smule)

A
Almindelig håndfatning. Udføres som beskrevet i instruktionsteksten.

B
”Ballepolka”– siddende på kanten af stolen med ryg og lår fri. Læn dig over på venstre balle og træk armene til venstre, højre balle løftes fra sædet, tag et ekstra gyng til venstre. Derefter det samme til højre side. Fortsæt på denne måde fra side til side.
Rytmen er således:
1 –– venstre
2 –– gyng
3 –– højre
4 –– gyng

Instruktionstekst

(Forspil. Der siges: Først den ene fod)

A
Hæl og tå og hæl og tå og hæl og tå
og skift så fod.
Hæl og tå og hæl og tå og hæl og tå
og så gynger vi.

B
Til venstre og så til højre
gynger vi endnu en gang,
til venstre og så til højre
gynger vi til denne sang.

Forslag til STÅENDE ØVELSE 5

Beskrivelse

(For hvert vers stiger tempoet en lille smule)

A
Stå i kreds med ansigtet mod midten og almindelig håndfatning. Udføres som beskrevet i instruktionsteksten.

B
Gå ind mod midten i takt til musikken og følg instruktionsteksten. Gå baglæns udad og tramp tre gange på teksten: stop stop stop.

Instruktionstekst

(Forspil. Der siges: Først den ene fod)

A
Hæl og tå og hæl og tå og hæl og tå
og skift så fod.
Hæl og tå og hæl og tå og hæl og tå
og så ind mod midten.

B
Går vi og løfter arm’ne
over ho’det op op op.
Tilbage og armene skal
ned igen og stop stop stop.

Klik her for øvelse og lyrik

Luk

Øvelse 6 – Melodi: En sjöman älskar havets våg (3:24)

Beskrivelse 1. vers

Almindelig håndfatning.
Udføres som beskrevet i instruktionsteksten.
Nik med hovedet i takt til ja’erne.
Fortsæt som instruktionsteksten beskriver.
Sving hænder og arme i takt med teksten,
således:
tak –– frem
skal –– tilbage
du –– frem
ha' –– ned

Instruktionstekst 1. vers

Ret ryggen op, du gamle ven
sig ja, ja, ja.
Hold ryggen rank og prøv igen
sig ja, ja, ja.
*Sig ja, ja ja-
sig ja, ja, ja,
og tak skal du ha’.

(gentages fra*)

Beskrivelse 2. vers

Udføres som beskrevet i instruktionsteksten.
Drej hovedet fra side til side i takt til nej’erne.
Fortsæt som instruktionsteksten beskriver.

Sving hænder og arme som i 1. vers.

Instruktionstekst 2. vers

Ret ryggen op, du gamle ven
sig nej, nej, nej.
Hold ryggen rank og prøv igen
sig nej, nej, nej.
*Sig nej, nej, nej-
sig nej, nej, nej,
og tak skal du ha’.

(gentages fra*)

Beskrivelse 3. vers

Udføres som beskrevet i instruktionsteksten.

Instruktionstekst 3. vers

Træk skuldrene op mod ørerne
og fald ned igen.
Træk skuldrene op mod ørerne
og fald ned igen.
*Træk op, fald ned
træk op og fald ned,
og tak skal du ha’.

(gentages fra*)

Beskrivelse 4. vers

Udføres som beskrevet i instruktionsteksten.

Instruktionstekst 4. vers

Siges:
Nu skal vi massere ansigtet med hænderne.
Først gnider vi panden, så øjnene, kinderne, hagen, ørerne, nakken
– og lad armene falde ned igen.

Forslag til STÅENDE ØVELSE 6

Øvelsen kan uden ændringer udføres stående.

Klik her for øvelse og lyrik

Luk

Øvelse 7 – Melodi: Fingerpolka + Og gå så ... (3:00)

Beskrivelse

A
Udføres som beskrevet i instruktionsteksten.
Ryst den ene pegefinger tre gange, så den anden.
Tag hinanden i hænderne.

B (1. og 3. gang)
Den ene fod løftes lidt, og med en fjedrende bevægelse sættes der af mod gulvet med forfoden på første taktslag, foden lander på gulvet på næste taktslag.
Gentag medden anden fod.
Således i fht. rytmen:
1 –– Sæt af h.fod
2 –– Land h. fod
3 –– Sæt af v. fod
4 –– Land v. fod

Fortsæt sådan. Samtidig bevæges hænderne op og ned i takt til musikken, så der skabes en dansende helhed.

C (2. gang)
En fod sættes frem og tilbage igen, derefter den anden fod, og der fortsættes sådan. Et lidt vanskeligere alternativ er siddende ”kosakdans”: Højre fod sættes frem, samtidig med at venstre sættes tilbage, skift position i takt med musikken.

Instruktionstekst

A
Med hænderne si’r vi klap, klap, klap.
Med fødderne si’r vi tramp, tramp, tramp.
At du må huske på
sådan skal en sidde-polka gå.

B og C
Tra la la la ...

Beskrivelse – (Ny melodi)

A
Foden svinges op, så knæet strækkes ud på det ene ben, og foden sættes ned igen, derefter det samme med det andet ben. Fortsæt således.

B
”Ballevals”: – siddende på kanten af stolen med ryg og lår fri. Læg vægten over på venstre balle og træk armene til venstre, højre balle løftes lidt fra sædet, tag et ekstra gyng til venstre. Derefter det samme til højre side. Fortsæt på denne måde fra side til side.

Instruktionstekst – (Ny melodi)

A
Og sving så og sæt så
og sving så det ben,
Hold fast i din makker
For nu går vi te’en…

B
Gyng til venstre min ven
gyng til højre min ven
gyng til venstre min ven
ja, for sådan er den.

Forslag til STÅENDE ØVELSE 7

Beskrivelse

A
Stå i rundkreds med ansigtet mod midten. Udføres som beskrevet i instruktionsteksten. Ryst den ene pegefinger tre gange, så den anden. Tag hinanden i hænderne.

B (1. og 3. gang)
To sidetrin til venstre i denne rytme:
1 –– v. fod tv.
2 –– h.fod tv.
3 –– v. fod tv.
4 –– h. fod tv.

Derefter to sidetrin th.
1 –– h. fod th.
2 –– v. fod th.
3 –– h. fod th.
4 –– v. fod th.

Fortsæt sådan. Samtidig bevæges hænderne op og ned i takt til musikken, så der skabes en dansende helhed.

C (2. gang)
En fod sættes frem og tilbage igen, derefter den anden fod, og der fortsættes sådan.

Instruktionstekst

A
Med hænderne si’r vi klap, klap, klap.
Med fødderne si’r vi tramp, tramp, tramp.
At du må huske på
tag mig i hånden, vi skal danse så.

B og C
Tra la la la ...

Beskrivelse – (Ny melodi)

A
Almindelig håndfatning i kreds med ansigtet mod midten. Sving det ene ben med strakt knæ fremad og opad, sæt benet ned igen. Derefter det samme med det andet ben. Fortsæt således.

B
Læn kroppen til venstre og læg vægten på venstre fod, træk armene med og gyng en ekstra gang. Læn så kroppen til højre og læg vægten på højre fod, træk armene med og gyng en ekstra gang. Fortsæt sådan fra side til side.

Instruktionstekst – (Ny melodi)

A
Og sving så og sæt så
og sving så det ben,
Hold fast i din makker
For nu går vi te’en...

B
Gyng til venstre min ven
gyng til højre min ven
gyng til venstre min ven
ja, for sådan er den.

Klik her for øvelse og lyrik

Luk

Øvelse 8 – Melodi: Gå med i lunden (3:14)

Beskrivelse 1. og 2. gang

Alle holder fast med begge hænder i et stort stykke stof, f.eks. et lagen. En let bold placeres på lagnet; nu handler det om samarbejde og om fælles koordination og en hyggelig afslutning.

VERS
Bolden trilles rundt på stoffet ved, at nogle deltagere løfter armene, mens andre sænker dem.

OMKVÆD
Bolden kastes op i luften ved, at alle deltagerne samtidigt løfter armene hurtigt op, bolden gribes i stoffet igen, og alle fører armene ned. Igangsætteren kan styre processen. Op-bevægelsen skal være der, hvor melodien har den kraftigste accent.

(Vers og omkvæd gentages)

Instruktionstekst 1. og 2. gang

VERS
Sig f.eks.: Nu triller vi bolden rundt.

OMKVÆD
Sig f.eks.: og så OP!

Beskrivelse 3. vers

Syng med.

Sangtekst 3. vers

Det er nat og vækkeuret tikker sit tak,
nattergalen slår det høje c.
Hvad skal man så? Skal man i seng?
Nej, man skal gi’ sit hår en gang lak,
og så si’: Min ven, hvor skal vi hen?
Gå med i lunden, så spidser vi munden
og fløjter den gamle sang om kærlighed.
Lad skoven skælve, og klokken slå ell’ve,
og månen og mælkevejen drysse ned.
Vi er kun dig og mig, mig og dig til at gå i takt.
Og hvis du klemmer mig, glemmer jeg,
hvad mor har sagt.
Gå med i lunden, så spidser vi munden
og fløjter den gamle sang om kærlighed.

Forslag til STÅENDE ØVELSE 8

Øvelsen kan uden ændringer udføres stående.

Klik her for øvelse og lyrik

Luk

Musik udgaver uden vokal:


Melodi 1: Marken er mejet

Melodi 2: Wish Me Luck

Melodi 3: Jeg ved en lærkerede

Melodi 4: Oh When The Saints

Melodi 5: Når der er musik på pladsen

Melodi 6: En sjöman älsker havets våg

Melodi 7: Fingerpolka

Melodi 8: Gå med i lunden